© 2011-2021 Adenflex

 

 

Zapraszamy do kontaktu. Zawsze służymy pomocą i pomagamy w doborze odpowiednich technologii. Jako profesjonaliści w branży jesteśmy zobligowani do przedstawienia zalet i wad wszystkich rozwiązań.

 

 

Zadzwoń lub napisz do nas

 

tel: +48 504 311 262

email: info@adenflex.pl

 

Adres

05-310 Kałuszyn

ul. Zawoda 29

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Numer telefonu
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ADEN Katarzyna Erim z siedziba przy ul. Kolejowej 4/1, 05-320 Mrozy. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: info@adenflex.pl  lub korespondencyjnie na adres firmy. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: Uprawnione organy publiczne, Podmioty dostarczające korespondencję,  Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne. Dane będą przechowywane przez okres do 5 lat licząc od dnia, w którym ulegną przedawnieniu roszczenia cywilnoprawne wynikające z niniejszej umowy.


Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, po zakończeniu umowy dodatkowo o prawie do usunięcia danych. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z IOD (pkt 2). Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 RODO, względem Przedstawicieli, których dane zostaną wskazane do celów kontaktowych, bądź realizacji umowy, zrealizują Strony umowy, każda względem swojego Przedstawiciela.